ประเภทของน้ำตาล
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ประเภทของน้ำตาล


     เรารู้ว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหลกับความหวาน รวมทั้งความหวานจากน้ำตาลด้วย หากคุณจะเหลียวมองสักนิดถึงภัยที่แอบแฝงอยู่ในความหวานเมื่อคุณได้รับในปริมาณที่มากเกินไป น้ำตาลทิ้งผลพลอยได้แห่งโรคอ้วน ความดันเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ปวดท้อง และฟันผุไว้ให้คุณ

     น้ำตาล ก็คือ คาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวาน ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

มีการแบ่งคาร์โบไฮเดรตตามลักษณะของโมเลกุลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. น้ำตาลชั้นเดียว เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด ถูกดูดซึมได้เลยโดยไม่ต้องย่อย มีรสหวาน ได้แก่ กลูโคส (glucose) และฟรักโทส (fructose) พบได้ในผัก ผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม เป็นต้น กลูโคสเป็นน้ำตาลชนิดเดียวที่อยู่ในกระแสเลือดของคนปกติ

2. น้ำตาลสองชั้น ได้จากการผสมผสานของน้ำตาลชั้นเดียว 2 โมเลกุล เมื่อกินน้ำตาลสองชั้นเข้าไปต้องถูกย่อยโดยเอนไซม์ในทางเดินอาหารให้เป็นน้ำตาลชั้นเดียวเสียก่อนจึงจะดูดซึมได้ น้ำตาลสองชั้นที่สำคัญ ได้แก่ ซูโครส (sucrose) หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ น้ำตาลทรายชนิดต่างๆ หรือน้ำเชื่อมที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง เราจะพบแล็กโทส (lactose) ในนมเท่านั้น ส่วนมอลโทส (maltose) ไม่เกิดอย่างอิสระในธรรมชาติ ได้จากการย่อยสลายน้ำตาลหลายชั้นโดยเอนไซม์ เช่น การย่อยแป้ง และในเมล็ดธัญพืชที่กำลังงอก

3. น้ำตาลหลายชั้น เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่และซับซ้อน เกิดจากน้ำตาลชั้นเดียวจำนวนมากมารวมตัวกัน ความจริงไม่ควรเรียกว่า น้ำตาล เพราะไม่มีรสหวายเลย ได้แก่ กลัยโคเจนที่มีในคนและสัตว์ เซลลูโลสและแป้งที่พบในพืช เป็นต้น น้ำตาลหลายชั้นย่อยสลายจะได้กลูโคส

 

ชนิดของน้ำตาล

คุณเคยรู้ไหมว่า น้ำตาลที่คุณลิ้มรสหวานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแบ่งออกเป็นกี่ชนิด คือ น้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติ และน้ำตาลเทียม

น้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติที่เรารู้จักกันดี คือ น้ำตาลทรายนั่นเอง ซึ่งแบ่งตามคุณสมบัติได้เป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ

1. น้ำตาลทรายดิบ มีความชื้นสูงและยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการฟอกสีและทำให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น

2. น้ำตาลทรายสีรำ มีความชื้นน้อยกว่าน้ำตาลทรายดิบ แต่มีเหล็กและแคลเซียมสูงกว่าน้ำตาลชนิดอื่น

3. น้ำตาลทรายขาว มีความบริสุทธิ์สูง เป็นที่นิยมซื้อขายตามท้องตลาดทั่วไป

     จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนารูปแบบของน้ำตาลออกไปเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ซึ่งก็ได้แก่ น้ำตาลผงที่ใช้แต่งหน้าขนมเค้กและทำไส้ครีม น้ำตาลก้อนที่ใช้เติมในชา กาแฟ  มีความแตกต่างในเรื่องรูปแบบของน้ำตาลอีกประเภทหนึ่ง คือ น้ำตาลที่ไม่ตกผลึก เช่น น้ำตาลโตนด น้ำตาลมะพร้าว หรือที่รู้จักกันในชื่อ น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปึก

     ส่วนน้ำตาลเทียม ซึ่งเป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นนั้น ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ให้รสหวานดุจเดียวกับน้ำตาล เหมาะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานและสมบูรณ์เกินไป (อ้วน) น้ำตาลเทียมให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายเท่าตัว จึงมีหลายคนนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกัน ที่เราคุ้นๆ ตากัน ได้แก่ ไซคลาเมต คัสซิน แซ็กคาริน (ขัณฑสกร) แอสปาแทม และสตีวิโอไซด์

     ในปัจจุบันน้ำตาลเทียมถูกควบคุมในการใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร เนื่องจากพบว่าการใช้น้ำตาลเทียมในปริมาณที่มากเกินกำหนด มีผลทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

 

น้ำหวานดอกมะพร้าวออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ (Organic Coconut Syrup By ManNature)

ขอบคุณข้อมูลจาก Doctor