นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า ของทาง น้ำหวานดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature ) สินค้าเพื่อสุขภาพ มีบริการจัดส่งสินค้า ตามคำสั่งซื้อ ภายในประเทศ ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ค่าจัดส่งคิดตาม น้ำหนักจริงของสินค้า และ ระยะทางการขนส่ง

ทางบริษัทจะเตรียมสินค้า และ ขนส่งสินค้า น้ำหวานดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature ) สินค้าเพื่อสุขภาพ ให้ลูกค้า หลังจากลูกค้า สั่งซื้อสินค้า และ แจ้งชำระสินค้า พร้อมส่งหลักฐาน การโอนเงิน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากพบเจอปัญหา หรือ ความไม่สะดวก ให้ลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ ใน ช่องทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ คอย ตรวจสอบ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานงาน ให้ลูกค้า ในทุกขั้นตอน


ข้อควรปฏิบัติ เมื่อได้รับสินค้า หลังจากได้รับการจัดส่ง
1. ตรวจสอบกล่อง หรือ พัสดุที่ใช้ห่อสินค้า ว่ามีการชำรุดหรือไม่
2. ถ่ายภาพ และ วีดีโอ ก่อนแกะสินค้า กำลังแกะสินค้า และ หลังแกะสินค้า ( แนะนำให้ถ่ายเป็นวีดีโอ ขั้นตอนการแกะสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐาน หากลูกค้า ได้รับสินค้าที่ชำรุด )
3. หากพบสินค้าชำรุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ ส่งภาพ หรือ คลิป หลักฐาน ขั้นตอนก่อนการแกะสินค้า และ บริเวณที่สินค้า ได้รับความเสียหาย ผ่าน ช่องทางออนไลน์ ทางเจ้าหน้าที่จะรีบ ติดต่อ ประสานงานกลับโดยเร็วที่สุด

นโยบายการจัดส่งสินค้า น้ำหวานดอกมะพร้าว (mannaturecoconutsyrup) เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทั้งขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ซึ่งใช้เวลาจัดส่งอยู่ที่ 3-5 วันทำการ มั่นใจได้เลยว่า น้ำหวานดอกมะพร้าว (mannaturecoconutsyrup) ถึงมือท่านอย่างแน่นอน มีบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศด้วยบริการจัดส่ง ของบริษัทขนส่งเอกชนและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งมาตรฐานภายใน 3-5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รูปแบบ : จัดส่งโดยพัสดุด่วน

  • การชำระสินค้า : [ น้อยกว่า 5OO บาท ] ค่าจัดส่ง : [ คิดตามน้ำหนัก ] การจัดส่ง : [ ทั่วประเทศ ]

  • การชำระสินค้ามากกว่า 5OO บาท ค่าจัดส่งฟรี เฉพาะใน กรุงเทพ-ปริมณฑล เท่านั้น

เริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 1O:OO น. เนื่องจากทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันที่ลูกค้าชำระสินค้า เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว
  • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จํากัด
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลนในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที