น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลที่ยั่งยืนที่สุดในโลก
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลที่ยั่งยืนที่สุดในโลก


     "น้ำตาลมะพร้าว เป็นน้ำตาลที่ยั่งยืนมากที่สุดในโลก!" มีการอ้างถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการผลิตน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อม เรื่องน้ำที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกจะน้อยลงทุกปี แต่ไม่เกิดกับการผลิตน้ำตาลมะพร้าว เพราะเนื่องจากต้นมะพร้าวสามารถให้การผลิตน้ำตาลมะพร้าวแต่ละปีได้เป็นจำนวนมาก แถมมะพร้าวสามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพดินแม้กระทั่งชายหาด อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อมก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก

 

     เมื่อดอกมะพร้าว ถูกเจาะเพื่อทำน้ำตาลดอกมะพร้าว ( SAP ) ก็จะไม่เติบโต กลายเป็นลูกมะพร้าว ซึ่งน้ำตาลดอกมะพร้าว ทำให้เกษตรกรจะได้รับเงิน มากกว่าการทำน้ำตาลมะพร้าว และบางส่วนของ ต้นไม้ที่กำลังจะเข้าสู่ การผลิตเป็นเนื้อมะพร้าว ก็ถูกแทนที่ด้วยน้ำตาลมะพร้าว อันเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมราคาของเนื้อมะพร้าว น้ำกะทิ และน้ำมันมะพร้าว จึงมีราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มะพร้าวถือว่าเป็นผลไม้ เศรษฐกิจของไทย ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดี ทาง Mannature จึงอยากให้ทุกคน สนับสนุนการทำน้ำตาลมะพร้าว รวมถึงสินค้าออร์แกนิค เพื่อสุขภาพต่อไป