น้ำหวานดอกมะพร้าว น้ำหวาน ดัชนีน้ำตาลต่ำ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

น้ำหวานดอกมะพร้าว น้ำหวาน ดัชนีน้ำตาลต่ำ


น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) เป็นสารแทนความหวาน ทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจาก มีค่าดัชนีน้ำตาล ของอาหารอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงค่า ดัชนีน้ำตาลต่ำ  กันว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

 

คาร์โบไฮเดรต สารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย โดยให้พลังงานได้เท่ากับ 4 กิโลแคลอรี่ ต่อกรัม เทียบเท่ากับ การให้พลังงานของ โปรตีน คาร์โบไฮเดรตสามารถ แบ่งชนิดได้ตามโครงสร้างออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว , น้ำตาลโมเลกุลคู่ และพอลิแซ็คคาไรด์ ซึ่งในอาหารแต่ละประเภท ก็จะพบคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ แตกต่างกันไป

 

น้ำตาล จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหาร ที่สามารถพบได้ใน อาหารประเภทของคาร์โบไฮเดรตทุกชนิด ซึ่งหน่วยของคาร์โบไฮเดรตที่เล็กที่สุด ก็คือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว อันได้แก่ กลูโคส, ฟรักโทส และกาแลคโทส คาร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปสามารถ ร่างกาย สามารถดูดซึมแล้ว นำไปใช้เป็นพลังงานได้เลย โดยไม่ต้องทำการย่อย โดยเฉพาะ กลูโคส ที่มีความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เลือดได้เร็วที่สุด

 

อาหารที่มี คาร์โบไฮเดรต เป็นส่วนประกอบ จึงสามารถวัดค่าของน้ำตาลได้ โดยใช้ ค่าดัชนีน้ำตาล ( Glycemic Index ) หรือถูกเรียกอย่างง่ายว่า “ค่า GI”  เป็นหน่วยวัดผลของคาร์โบไฮเดรต ต่อระดับน้ำตาลในเลือด ว่ามีปริมาณของน้ำตาลในเลือดมากน้อยเพียงใด หลังจากที่กินอาหารที่ต้องการวัดไปแล้ว 1 - 2 ชั่วโมง ซึ่งวัดจากระดับน้ำตาลในเลือด หลังทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ประมาณ 50 กรัม เทียบกับน้ำตาลกลูโคส หรือขนมปังขาว ที่เป็นค่ามาตรฐาน คือ 100 ( เปรียบเทียบคาร์โบไฮเดรตเท่ากัน กรัมต่อกรัม )

 

หากคาร์โบไฮเดรต มีการแตกตัวอย่างรวดเร็ว ในระหว่างการย่อยอาหาร ทำให้กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว หมายความว่า อาหารชนิดนั้น มีค่าดัชนีน้ำตาล หรือค่า GI สูง แต่ถ้าหากคาร์โบไฮเดรต แตกตัวอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ ให้กลูโคสเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต อย่างสม่ำเสมอ หมายความว่า อาหารชนิดนั้น มีค่า GI ต่ำ ที่จะช่วยยืดการแตกตัว ระหว่างการย่อยอาหาร ทำให้ตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดได้ช้า จึงดีต่อสุขภาพของผู้รับประทาน

 

ระดับของ ค่าดัชนีน้ำตาล ( GI )

 

การแบ่งค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) ของอาหาร สามารถแบ่งได้ 3 ระดับตามค่าที่วัดได้ ดังนี้

 1. ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ( Low GI ) : มีค่า GI น้อยกว่า หรือเท่ากับ 55 อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลระดับนี้ เช่น ผักใบเขียว , แครอท , ถั่วเมล็ดแห้ง , ส้ม องุ่น , พีช

2. ค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง ( Medium GI ) : มีค่า GI ในระดับ 56 – 75 อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลระดับนี้ เช่น สับปะรด , มะละกอ , ลำไย , มะม่วง

3. ค่าดัชนีน้ำตาลสูง ( High GI ) : มีค่า GI มากกว่า 75 อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลระดับนี้ เช่น ข้าวเหนียว , เบเกอรี่ , โดนัท , เฟรนฟราย , มันฝรั่งบด

 

ค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) ขึ้นอยู่กับอะไร

 

ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารคาร์โบไฮเดรตแต่ละประเภท มีค่าที่แตกต่างกันไป เนื่องจาก ปริมาณของน้ำตาลในอาหารเหล่านั้น มีมากน้อยแตกต่างกัน โดยอาหารที่มีน้ำตาลมาก จะทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลสูง ส่วนอาหารที่มีน้ำตาลน้อย ก็จะทำให้มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

 

ทั้งนี้ ค่าดัชนีน้ำตาล จะขึ้นอยู่กับ โครงสร้างของ คาร์โบไฮเดรต ที่พบในอาหารเหล่านั้นด้วย หากมีโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรต ขนาดใหญ่ จะต้องทำการย่อยนาน และดูดซึมช้ากว่า คาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็ก อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ จึงมี ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำได้ โดยชนิดของคารโบไฮเดรต สามารถเรียงได้จากโมเลกุลเล็กไปใหญ่ คือ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว , น้ำตาลโมเลกุลคู่ และพอลิแซ็คคาไรด์

 

ค่าดัชนีน้ำตาลในสารให้ความหวาน

 

น้ำตาลทราย สารให้ความหวานที่คนนิยมใช้กันอย่างมาก มีปริมาณน้ำตาลสูงถึง 98-99% จึงทำให้มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงถึง GI  64 ซึ่งอยู่ใน ค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง แตกต่างจาก น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) ที่มีปริมาณน้ำตาล 75% สามารถ วัดค่าดัชนีน้ำตาลได้ที่ GI 35 ซึ่งจัดอยู่ใน ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงถือได้ว่าน้ำตาลใน น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) มีการย่อยและดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เลือดได้ช้ากว่า น้ำตาลทราย ทำให้ช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน , โรคความดัน , โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และอื่น ๆ ได้มากกว่า น้ำตาลทราย อย่างมาก

 

ดังนั้น การใช้สารให้ความหวานอย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำ จึงถือเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพของผู้รับประทานได้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก  น้ำหวาน ดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature )

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สารอาหาร ที่มีประโยชน์ ที่อยู่ใน น้ำหวานดอกมะพร้าว

กินหวาน อย่างมีคุณค่าด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว


Tag :


บทความที่แนะนำ