น้ำหวานดอกมะพร้าว ตัวช่วยลด น้ำตาลในเลือด
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

น้ำหวานดอกมะพร้าว ตัวช่วยลด น้ำตาลในเลือด


การกินหวานมากเกินไป ทำให้น้ำตาลสะสมในเลือดมากขึ้นได้ กาารเปลี่ยนมากินสารให้ความหวานอย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว จะช่วยลดปริมาณ น้ำตาลในเลือด ได้อย่างไร มาติดตามได้ในบทความนี้กันครับ

 

ระดับน้ำตาลในเลือด

 

ภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือด สูงกว่าระดับปกติ จะทำให้เป็น " โรคเบาหวาน " ( Diabetes mellitus ) รวมไปถึงอาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคไตวาย ปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวาน ปัจจัยหลักที่ทำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงกว่าระดับปกติ นั่นก็คือ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง หรือทานหวานมาก นั่นเอง

 

การตรวจวัดน้ำตาลในเลือด

 

ระดับน้ำตาลในเลือด สามารถวัดได้จากการตรวจ ฮีโมโกลบินเอ วัน ซี ( Hemoglobin A1C ) เป็นการตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ตลอดระยะเวลา 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา หากคุณได้รับประทาน อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลมาก เกินความจำเป็นของร่างกาย น้ำตาลส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน จะเข้าไปสะสมในเลือด และจับตัวกับเม็ดเลือดแดง ทำให้สามารถวัดระดับน้ำตาล ได้จากเม็ดเลือดแดงที่มี ฮีโมโกลบิน ( Hemoglobin ) นั่นเอง

 

ผู้ที่มีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดเป็นปกติ มีค่าช่วง Hemoglobin A1C น้อยกว่า 6.0 mg% หากมี ค่าช่วง Hemoglobin A1C อยู่ในช่วง 6.0 - 6.4 mg% บ่งบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน แต่หากมีค่าช่วง Hemoglobin A1C ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 mg% แสดงว่า คุณเป็นโรคเบาหวานแล้ว โดยหากคุณวัดระดับค่าน้ำตาลสะสมในเลือดแล้วมีค่าของ Hemoglobin A1C เท่ากับ หรือมากกว่า 6.0 mg% ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษาต่อไป

 

รักษาระดับน้ำตาลในเลือด

 

การป้องกันไม่ให้ ระดับน้ำตาลในเลือด มีการสะสมเพิ่มเติม สามารถทำได้ โดยการปรับพฤติกรรม ในการกินหวาน โดยหลีกเลี่ยง การกินอาหารที่มีรสหวาน ลดการปรุงแต่ง ความหวานเพิ่มเติมในอาหาร หากต้องการทานรสหวาน ควรเลือกใช้ สารทานหวาน ที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เนื่องจาก อาหารที่มีรสหวานส่วนใหญ่ มีการปรุงรสหวานมาจาก น้ำตาลทราย ซึ่งเป็นสารให้ความหวาน ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมาก จึงส่งผลต่อระดับน้ำตาลที่สะสมอยู่ในเลือดได้มาก

 

เลือกทาน น้ำหวานดอกมะพร้าว   ทดแทน

 

หากต้องการรับประทานหวาน ควรเลือกทานสารให้ความหวานที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ อย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup )  เป็นน้ำหวานเข้มข้น ที่ผลิตได้จากดอกมะพร้าวธรรมชาติ 100 % โดยไม่ใช่วัตถุกันเสีย ไม่เติมสี ไม่ใส่ กลิ่น ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่เพียง 35 GI เท่านั้น แตกต่างจากน้ำตาลทราย ที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (GI) มากถึง 64 หรือน้ำผึ้งที่มีค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) อยู่ที่ 58 นั่นเอง

 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมาใช้สารให้ความหวานเป็น น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้กับผู้รับประทานได้ ทำให้ไม่เสี่ยงต่อเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคไตวาย เป็นต้น

 

ทั้งนี้ แม้ว่าคุณได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้ว แต่ก็ต้องเข้ารับตรวจร่างกาย เพื่อ ติดตามค่า HbA1c อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ หากมีค่าที่ผิดปกติ จะสามารถรักษาเพื่อลดโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันได้ทันที

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก  น้ำหวาน ดอกมะพร้าว ออร์แกนิค ตราแมนเนเจอร์ ( Organic Coconut Syrup By ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เติมความหวาน เพิ่มความสดชื่นด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว

น้ำหวานดอกมะพร้าว ดีกว่า น้ำตาลทราย อย่างไร

 

 


Tag :


บทความที่แนะนำ