ลดน้ำตาลในเลือด ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ลดน้ำตาลในเลือด ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว


หากใครที่ชอบ ทานหวาน ที่มาก จนเกินไป อาจทำให้เกิด น้ำตาลสะสมในเลือด ได้มาก ยิ่งขึ้น แต่หากเปลี่ยนมากิน สารที่ให้ ความหวาน แทนอย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) ที่เป็นตัวช่วย ในการ ลดน้ำตาลในเลือด และไม่เสี่ยง ให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้

ลดน้ำตาลในเลือด ด้วย น้ำหวานดอกมะพร้าว

การที่ภาวะ ที่มีระดับ น้ำตาลในเลือดสูง กว่าระดับปกติ อาจจะทำ ให้เป็น "โรคเบาหวาน" ( Diabetes Mellitus ) ได้ และรวมไปถึง อาจเกิดโรคแทรกซ้อน อื่น ๆ ตามมาได้ อย่างเช่น โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคไตวาย หรือ ปลายประสาทเสื่อม จาก โรคเบาหวาน ซึ่งปัจจัยหลัก ที่ทำให้มี ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง กว่าระดับปกติ ก็คือ การรับประทานอาหาร ที่มีปริมาณ น้ำตาลสูง หรือ ทานหวาน ที่มาก จนเกินไป นั่นเอง

 

การตรวจวัด น้ำตาลในเลือด

ระดับน้ำตาลในเลือด ที่สามารถ วัดได้จาก การตรวจ ฮีโมโกลบิน เอวันซี ( Hemoglobin A1C ) ซึ่งเป็น การตรวจระดับ น้ำตาลสะสมในเลือด  ตลอดระยะเวลา 2 - 3 เดือน ที่ผ่านมา หากคุณ ได้รับ ประทานอาหาร ที่มีปริมาณ น้ำตาลที่มาก เกินความจำเป็น ต่อ ร่างกาย น้ำตาล ส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน ก็จะเข้าไป สะสมในเลือด และจับตัว กับ เม็ดเลือดแดง จึงทำให้ สามารถ วัดระดับน้ำตาล ได้จาก เม็ดเลือดแดง ที่มี ฮีโมโกลบิน ( Hemoglobin ) ประกอบ นั่นเอง

 

สำหรับผู้ที่มี ระดับ น้ำตาลสะสมในเลือด ที่เป็นปกติ และมีค่า Hemoglobin A1C น้อยกว่า 6.0 mg % และหากมี ค่า Hemoglobin A1C อยู่ในช่วง 6.0 - 6.4 mg % ซึ่งบ่งบอกได้ว่า คุณมี ความเสี่ยง ที่จะเป็น โรคเบาหวาน แต่ถ้าหาก มีค่า Hemoglobin A1C ที่มากกว่า หรือเท่ากับ 6.5 mg % ก็แสดงว่า คุณเป็น โรคเบาหวาน นั่นเอง หากคุณ วัดระดับ ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด แล้วมีค่า ของ Hemoglobin A1C เท่ากับ หรือที่ มากกว่า 6.0 mg % ก็ควรปรึกษาแพทย์ เฉพาะทาง เพื่อที่จะ ทำการรักษา ต่อไป

 

การเลือกทาน น้ำหวานดอกมะพร้าว ทดแทนเพื่อ สุขภาพ ที่ดีกว่า

หากต้องการ รับประทานหวาน ก็ควรเลือกทาน สารที่ให้ ความหวาน ที่มี ค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ อย่าง น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) ซึ่งเป็น น้ำหวานเข้มข้น ที่ผลิตได้จาก ดอกมะพร้าว ธรรมชาติ 100 % โดยที่ ไม่ใช่วัตถุกันเสีย ไม่เติมสี  ไม่ใส กลิ่น และมี ค่าดัชนีน้ำตาล อยู่เพียงแค่  35 GI เพียงเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก น้ำตาลทราย ที่มี ค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) ที่มากถึง 64 หรือ น้ำผึ้ง ที่มี ค่าดัชนีน้ำตาล ( GI ) อยู่ที่ 58

 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยน มาใช้สารให้ ความหวาน ที่เป็น น้ำหวานดอกมะพร้าว ( Coconut Syrup ) ก็จะสามารถช่วย ลดน้ำตาลในเลือด ให้กับ ผู้รับประทานได้ จึงทำให้ ไม่เสี่ยงต่อ การเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน, โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน, และ  โรคไตวาย เป็นต้น

 

ถึงแม้ว่าคุณ ได้มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินแล้ว แต่ก็ยังต้องเข้า รับการตรวจร่างกาย เพื่อติดตาม ค่า HbA1c อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม ระดับน้ำตาลในเลือด ของคุณ และหากมีค่า ที่ผิดปกติ จะสามารถ รักษาเพื่อ ลดโรคแทรกซ้อน ที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ รวมไปถึง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการใช้ชีวิต ประจำวัน ได้ทันที

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

น้ำหวานดอกมะพร้าว หอม ชื่นใจ หวาน ตอบโจทย์ คนรักสุขภาพ

น้ำหวานดอกมะพร้าว น้ำหวานของคนรักสุขภาพที่เลือกใช้กัน


Tag :


บทความที่แนะนำ